Passend onderwijs voor
elke leerling in de
Oosterschelderegio

Het gaat niet goed met je kind. Schoolprestaties van een leerling gaan achteruit, verzuim neemt toe, sociale problemen ontstaan of iemand zit gewoon niet lekker in zijn vel. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom een leerling vastloopt in het voortgezet onderwijs. SPVO kan meedenken.

Over SPVO

Wij zijn er voor elke leerling

Wij zijn een samenwerkingsverband passend onderwijs. Onze opdracht is om voor elke leerling passend onderwijs te realiseren. We vinden we dat elk kind het recht heeft om zich te kunnen ontwikkelen binnen zijn mogelijkheden en kwaliteiten.

Wij zijn er voor elke leerling

Wat is een samenwerkingsverband?

Samenwerken voor beter onderwijs

Het samenwerkingsverband passend onderwijs is, na de school zelf, het eerste aanspreekpunt voor vragen rondom een passende onderwijsplek. SPVO is een samenwerkingsverband passend onderwijs van scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de Oosterschelderegio. Dit maakt uitwisseling van kennis en ervaring tussen alle scholen eenvoudiger.

Samenwerken voor beter onderwijs

Steven, leerling

“Ik zit weer op mijn plek op school”

Dankzij SPVO krijgt ik nu extra ondersteuning op school en zit ik weer lekkerder in mijn vel.

Heb je een vraag? Neem contact met ons op.

Voor algemene informatie kun je terecht bij Akke. Als je contact wilt over een specifieke leerling is Eva jouw aanspreekpunt.